นโยบายและวิสัยทัศน์

 

 

บริษัทของเรามุ่งมั่น ที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองความ ต้องการและ ความคาดหวังของลูกค้า

พนักงานทุกคนจะร่วมดำเนินกิจกรรม โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพเป็นเครื่องมือ ในการดำเนินธุรกิจ อย่างมีประสิทธิผล

พัฒนาจิตสำนึกของพนักงานและ ดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจยิ่งขึ้นและมอบความไว้วางใจที่แน่วแน่แก่บริษัท

Share