อาการเฟดหรือเบรคหายคืออะไร

 

คำ ว่า Fade ในภาษาอังกฤษหมายถึง “สภาพที่น่าพอใจเลือนจากไป” คือการค่อยๆ เลือน เสื่อมถอยหรือหายไปทีละน้อยหลายท่านคงจะเคยได้ยินคำว่า fade out ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการ ถ่ายภาพยนตร์และการบันทึกเสียง ความหมายของคำๆ นี้ที่ใช้ในเรื่อง ของเบรก รถยนต์ ก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ประสิทธิภาพในการหยุดรถของเบรกค่อยเสื่อมถอยลงจากเดิมและหาก สภาพ ดังกล่าวยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆ เบรกจะไม่ทำงานในที่สุด คงมีบางท่านที่เคย ประสบ เหตุการณ์ระทึกใจเช่นนี้
 
 
 
 
 
 

 

อาการ Fade เกิดขึ้นจากสาเหตุใด

อาการดังกล่าวเกิดจากการเบรกอย่างรุนแรงทำให้เบรกทำงานหนักเกินไป จานเบรกและผ้าเบรกจึงร้อนจนเกิดก๊าซขึ้น ก๊าซจะเข้าไป แทรกระหว่าง
จานเบรกกับผ้าเบรกทำให้จานเบรกและผ้าเบรกสัมผัสกันได้ไม่ดีหลังการติดตั้ง ผ้าเบรกใหม่จะเกิดก๊าซได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าเบรกที่มีค่าสัม
ประสิทธิ์แรงเสียดทานสูง และผ้าเบรกที่มีประสิทธิภาพการเบรกดีในความเร็วระดับปานกลางและช้า จะมีแนวโน้มเกิดก๊าซได้ง่ายหากเกิดอาการดังกล่าวขึ้น จะต้องรีบทำให้เย็นลง(Cool down) โดยเร็ว

 

ความหมายของ cool down คือ การลดความเร็วลงและขับรถ โดยไม่เหยียบเบรกไว้ เพื่อให้จานเบรกและผ้าเบรกเย็นลง และลดเกียร์ให้ต่ำลง (top~second~low) (ในกรณีของรถเกียร์อัตโนมัติอย่าค้างเกียร์ไว้ที่”D”) อย่างไรก็ตาม การทำให้เย็นลงนั้น ห้ามจอดรถแล้วราดน้ำลงไปโดยเด็ดขาด

เมื่อมีแนวโน้มจะเกิดอาการ Fade แล้วทำ cool down ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง จะเกิดการชุบแข็งเล็กน้อยที่ผ้าเบรก ซึ่งจะรับมือกับการเกิดก๊าซได้พอสมควร หลังจากนั้นจะเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้านอาการ fade และยืดอายุการใช้งานของผ้าเบรกได้

 

ความแตกต่างระหว่าง Fade กับ Vapor Lock   VaporLock หมายถึงอาการที่เบรกไม่ทำงานเนื่องจากการเบรกอย่างรุนแรงมากเกินไป จึงเกิดอากาศ(ฟองอากาศ) ที่น้ำมันเบรกภายในท่อน้ำมันเบรก (brake hose & brake pipe) ทำให้แรงดันน้ำมันที่ฉีดเข้าสู่ก้ามปู (brake caliper) ซึ่งกดผ้าเบรกนั้นไม่ปกติ แต่รถยนต์ในระยะหลังจะไม่เกิด Vapor Lock ในการขับตามปกติ จึงอาจกล่าวได้ว่า Vapor Lock เป็นเรื่องที่เกิด ในสมัยที่ประสิทธิภาพเบรกไม่ดี (แต่ในกรณีที่ขับรถ เพื่อการแข่งขันแล้ว ก็อาจเกิดอาการนี้ได้) ดังนั้นหากรถของท่านเกิด อาการเบรก ไม่ทำงาน ขอให้คิดว่าเป็นอาการของ fade ไม่ใช่ Vapor Lock และรีบทำ cool down โดยเร็ว

Share

สาระน่ารู้เรื่องเบรครถยนต์