อันตรายของแร่ใยหินต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)

 

 

 

สัมผัสทางหายใจ

การหายใจเข้าไป ทำให้เป็นโรคแอสเบสโตซีส
(มีเส้นใยแอสเบสตอส์อยู่ภายในปอด) ทำให้เป็นมะเร็งปอดได้
หายใจถี่รัว, ไอ, แน่นหน้าอก

สัมผัสทางผิวหนัง

การสัมผัสถูกผิวหนัง ถูกสารปริมาณมากจะทำให้ระคายเคืองผิวหนัง ผิวหนังซีดเป็นสีน้ำเงิน เนื่องจากร่างกายขาดออกซิเจน

กินหรือกลืนเข้าไป

การกลืนหรือกินเข้าไป แอสเบสตอท
เป็นสารที่มีพิษต่อร่างกาย ทำให้หายใจขัด, ไอ, เจ็บหน้าอก,
เหนื่อยล้า และน้ำหนักลด

สัมผัสถูกตา

การสัมผัสถูกตา ฝุ่นของสารจะทำให้ระคายเคืองตา

การปฐมพยาบาล

  • ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจน นำส่งไปพบแพทย์
  • ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป อย่าทำให้อาเจียน รีบนำไปพบแพทย์
  • ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารออก ถ้ายังมีการระคายเคืองอยู่ รีบนำไปพบแพทย์ ทำความสะอาดเสื้อผ้าก่อนนำมาใช้ใหม่
  • ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที พร้อมกับเปิดเปลือกตาขึ้น แล้วนำส่งไปพบแพทย์

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

 

หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย
ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ภัยเงียบของแร่ใยหินที่เปรียบเสมือนระเบิดเวลาของสุขภาพ
เมื่อเกิดการสะสมในปริมาณที่มากพอในร่างกาย พิษภัยต่างๆๆก็จะสำแดงโรคภัยแห่งความตายทันที

 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแร่ใยหินได้ที่
http://www.envocc.org

Share

สาระน่ารู้เรื่องเบรครถยนต์