วิธีการเปลี่ยนผ้าเบรก

 

หลักการทำงานของระบบเบรค

 

การเปลี่ยนผ้าเบรกควรดูแลและเปลี่ยนโดยช่างผู้ชำนาญงานเบรก
หลังจากเอาแม่แรงยกรถขึ้นถอดวงล้อออกและทำความสะอาดก้ามปูแล้ว จึงใช้คีมดึง
กลัดที่สอดอยู่กับรูก้านยึดผ้าเบรก
ค่อยๆโยกผ้าเบรกออกจากก้ามปูอย่าเหยียบเบรกขณะดึงผ้าเบรกเพราะจะทำให้ดึง
ผ้าเบรกออกจากก้ามปูได้ยากและน้ำมันเบรกอาจจะซึมออกมาได

สำรวจสภาพจานเบรก หากมีรอยสึกมาก
ควรจะเจียรจานเบรกให้เรียบเนียนเพื่อประสิทธิภาพการเบรกและลดปัญหา
เรื่องเสียงหลังจากนั้นจึงเริ่มใส่ผ้าเบรกใหม่เข้าไป

***ความเรียบของจานเบรกมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพการเบรกและปัญหาเรื่องเสียง ***

 

การใส่ผ้าเบรกใหม่ ควรทำความสะอาดลูกปั้มโดยแปรงปัด หรือ ผ้าชื้น ซับผงฝุุ่่นและเขม่าออกให้สะอาดไม่ควรใช้ลมเป่า เพราะเขม่าและเศษเหล็กอาจกระเด็นเข้าตาำได้้ โดยเฉพาะกรณีที่รถเคย ใช้ผ้าเบรก ใยหินมาก่อนเขม่า อาจจะปลิวเข้าปากหรือดวงตาได้ อาจทำให้เกิดการระคายเคือง และเป็นพิษอย่างรุนแรงได้

กรณีที่เห็นน้ำมันเบรกซึมออกจากลูกปั้มควรเปลี่ยนแหวน (ซีล)ของลูกปั้มใหม่ โดยใช้ไขควงปากกว้างดันลูกปั้มให้ถอยกลับเข้าที่สอดผ้าเบรกแผ่นใหม่เข้าไปในก้ามปูและซิมรองกันเสียง

สุดท้ายสอดก้านเหล็กยึดผ้าเบรกให้เข้าที่ก่อนใส่วงล้อตรวจอุปกรณ์ทุกชิ้นว่าใส่ครบหรือไม่เพราะอุปกรณ์ทุกชิ้นขาดหายไปหรือใส่ไม่ถูกที่จะมีผลต่อประสิทธ ิภาพการเบรกและเกิดเสียงได้


 

Share

สาระน่ารู้เรื่องเบรครถยนต์