ผ้าเบรกชนิดใดให้ความพึงพอใจสูงสุดสำหรับรถบ้าน

การเลือกซื้อผ้าเบรกนั้น ผู้ใช้รถควรเลือกชนิดผ้าเบรกให้ตรงกับลักษณะการขับขี่ของตนเอง การใช้งานถูกประเภทนอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้รถเกิดความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยให้ผู้ใช้รถประหยัดเงินได้อีกด้วยในเรื่องการบำรุงรักษา

 

ตารางด้านล่างเป็นการเปรียบ เทียบความพึงพอใจของผ้าเบรกแต่ละชนิดอย่างคร่าวๆ กราฟแสดงให้เห็นถึงคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้รถต่อเนื้อผ้าเบรกแต่ละชนิด เป็นความจริงที่ว่าไม่มีผ้าเบรกยี่ห้อใดหรือเนื้อผ้าเบรกใดดีที่สุดในโลก เนื้อผ้าเบรกแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ราคาผ้าเบรกเป็นตัวแปรที่ทำให้โรงงานผ้าเบรกผลิตผ้าเบรกออกมาหลากชนิดมาก ขึ้น เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้ามากที่สุด

 

 

จากตาราง ผ้าเบรกในอุดมคติหมายถึง ผ้าเบรกที่ให้ประสิทธิภาพและคุณสมบัติดีในทุกๆด้าน ในปัจจุบันยัง ไม่มีผ้าเบรกชนิดใดอยู่ในประเภทนี้เลย

ผ้าเบรกที่ให้ระยะการเบรกดี ที่สุด ผ้าเบรกรถแข่งจะได้คะแนนมากที่สุดในขณะที่ คะแนนตัวอื่นๆ ของผ้าเบรก ชนิดนี้มีคะแนนค่อนข้างต่ำ เพราะฉะนั้นผ้าเบรกชนิดนี้เหมาะสำหรับนักแข่งรถเท่านั้น หากผู้ใช้รถบ้านนำ ผ้าเบรกชนิดนี้มาใช้งาน คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้รถท่านนั้นจะต่ำมาก

จากคะแนนความพึงพอใจข้างต้น อาจเป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ เป็นแนวทางสำหรับ การพิจรณาการ เลือกซื้อผ้าเบรกไม่ใช่ข้อมูลสถิติที่ได้รับการรับรองจากสถาบันใดๆ เนื่องจากผ้าเบรกในตลาดประเทศไทยมีหลากหลายชนิด และมีการโฆษณาชวนเชื่อ สร้างภาพพจน์หลากหลายแบบ ผู้ใช้รถควรพิจรณา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อนการตัดสินใจซื้อ

 

ตารางข้างต้นเหมาะสำหรับเป็น แนวทางการเลือกซื้อผ้าเบรกสำหรับรถบ้านหรือใช้งานทั่วไป ผ้าเบรกอาเคโบโน สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานมากที่สุด แต่ผ้าเบรกงชนิดนี้ไม่ เหมาะสำหรับรถแข่ง และรถที่ใช้ความเร็วสูงๆเป็นประจำ (มากกว่า 140 กม.ต่อชั่วโมง)

Share

สาระน่ารู้เรื่องเบรครถยนต์